• 1368

  شروع فعالیت

  شروع فعالیت و تاسیس اولین شرکت در زمینه لوازم پزشکی مصرفی عمومی و تخصصی توسط آقای بابک یوسفیان

   

  1368

 • 1371

  شروع واردات

  واردات، فروش، آموزش لوازم و تجھیزات لاپاراسکوپی، سینوسکوپی و آرتروسکوپی کمپانی آلمان MAHE و ھمچنین برگزاری Work Shop در کنگره ھا و شرکت درسمینارھای مرتبط و ھمکاری با انجمن جراحان درون بین از بدو تاسیس آن

   

  1371

 • 1372

  شروع آموزش

  واردات، فروش و آموزش انواع استپلر ضمن معرفی و آموزش تکنیکھای نوين در اعمال جراحی کلرورکتال و سیستم گوارش، با ھمکاری جراحان مجرب

   

  1372

 • 1379

  اولین سايت پزشکی ايران

  تاسیس و راه اندازی اولین سايت پزشکی ايران بر روی اينترانت و سپس اينترنت، جھت ايجاد بستر ھمکاری و تبادل اطلاعات جراحان ايرانی داخل و مقیم خارج از کشور و ھمچنین راه اندازی بخش علمی و مشاوره ای متشکل از جراحان و پزشکان مجرب

   

  1379

 • 1380

  MIDBAND

  تاسیس شرکت پرشیامھر و شروع فعالیت در زمینه Morbid Obesity، واردات و فروش میدبند (MIDBAND) ، به عنوان نماينده انحصاری کمپانی MID فرانسه و ھمچنین برگزاری دوره ھای آموزشی Gastric Banding در داخل و خارج از کشور ضمن شرکت در کنگره ھای مرتبط با برگزاری Work Shop آموزشی با استفاده از Laparoscopy Simulator

   

  1380

 • 1384

  توريسم درمانی

  آغاز فعالیت در زمینه توريسم درمانی و طراحی اولین دراگ استور و بیمارستان مجازی جھت معرفی و ارائه بخشی از خدمات مراکز درمانی معتبر در قالب پکیج ھای چکاپ، تشخیص و جراحی و ارائه به متقاضیان درمان در داخل و خارج از کشور

   

  1384

 • 1384

  MICROLINE

  اخذ نمايندگی انحصاری شرکت آمريکا در زمینه لوازم لاپاروسکوپی Microline

   

  1384

 • 1387

  GUY CAPRON

  آغاز فعالیت در زمینه سنجش فشار و اسکن کف پا به منظور ساخت کفی طبی بصورت اختصاصی برای ھر بیمار و ھمچنین واردات و فروش و راه اندازی خط تولید کلیه دستگاه ھای معاينه و ساخت کفی طبی به در ايران Guy Capron عنوان نماينده انحصاری شرکت فرانسوی

   

  1387

 • 1388

  TRACOE

  اخذ نمايندگی انحصاری شرکت  TRACOE medical GmbH آلمان در زمینه لوله ھای تراکستومی PDT

   

  1388

 • 1388

  STARION

  اخذ نمايندگي Starion Instruments آمريکا، ابزاري براي برش و انعقاد خون در ھنگام عمل جراحي باز و لاپاراسکوپي

   

  1388